Change Management

Organisatorische veranderingen zijn geen doel op zich. Veranderingen worden ingezet om resultaten te verbeteren. Dat kan zijn op bijvoorbeeld financieel gebied of op kwaliteit van waarde levering aan klanten of op het bedienen van de samenleving.

Cruciale factor voor langdurig resultaat is hoe medewerkers op alle niveaus worden meegenomen en ingezet in het gehele veranderproces.

Mijn bewezen toegevoegde waarde als change manager is de combinatie van

  • Gecertificeerde kennis van de theoretische modellen &
  • Structuur, rust en duidelijkheid creëren in de hectiek en onzekerheid die verandering in alle fasen met zich meebrengt.

Er zijn vele management modellen met even zovele goeroe’s (Lean, six sigma, Golden circle van Sinek, Theory of Constraints, ITIL  etc). Wanneer wordt gekozen een nieuwe management theorie ‘strak in leer’ te introduceren, roept dat veelal  weerstand op bij de werknemers; “ze hebben weer een nieuw speeltje”.

De wetenschappelijke onderbouwing van de modellen  is op z’n best niet waterdicht. Maar is dat erg? Een model is per definitie een versimpelde weergave van de werkelijkheid. En wat de modellen wél bieden is een structuur voor dialoog en een set vragen waarvan beantwoording op alle niveaus in organisaties zinnig kan zijn. Kortom, ik ken zowel de waarde alsook de beperkingen van modellen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen